odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นายภาณุพงศ์ ภู่วนิช อายุ 63 ปี จำหน่ายเฟสชิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ออกอากาศสด วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

อ่านต่อ »

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ โครงการอบรมเชิงปฏิับติการสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายกีฬาวู้ดบอล จังหวัดเชียงราย ออกอากาศสด วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

อ่านต่อ »

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นางสุวรรณ จุ้ยเนียม อายุ 87 ปี ปลูกเห็ดนางฟ้า จังหวัดเพชรบุรี ออกอากาศสด วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

อ่านต่อ »

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นายสมหมาย สมปรุง อายุ 72 ปี ค้าขายกะปิเคยตาดำคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ออกอากาศสด วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

อ่านต่อ »

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

เส้นทางอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุ

เส้นทางอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุ คุณป้าบังอร สุทธิกุลธร อายุ 69 ปี และคุณลุงรุ่งศักดิ์ สุทธิกุลธร อายุ 72 ปี ประกอบอาชีพค้าขายน้ำพริกหนุ่มและแคปหมู เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ »

ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ที่ได้รับการอนุมัติ

ประกาศเชิญชวน