odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

กองทุนผู้สูงอายุเปิดช่องทางการรับชำระเงินหนี้กู้ยืมฯ 3 ช่องหลักดังนี้

ช่องทางที่ 1

สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-eleven หรือทุกร้านค้าที่มีเครื่องหมาย เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้แล้วทุกที่ทั่วไทยตลอด 24 ชม.

ช่องทางที่ 2

ชำระผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงไทยผ่านช่องทางต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง
  • สาขาธนาคาร
  • เครื่อง ATM /ADM
  • Krungthai NEXT
  • Krungthai Corporate Online
  • Contact Center 02-111-1111

ช่องทางที่ 3

ชำระ ณ จุดบริการรับชำระเงิน ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

เพียงแค่แจ้งหมายเลขบัตรประชาชนผู้กู้ยืม หรือแสดงบาร์โคดที่ได้รับในวันที่ทำสัญญา