odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดพะเยา

ชื่อ-สกุล  :   นางปราณี เกษมวงศ์
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ผ้าทอไทลื้อ
รายละเอียดการขาย  :  
ราคา  :   ผ้าแบบฝ้าฝ้าย 600-​700 บาท/ผืน

ผ้าโทเล 500 บาท/ผืน

ลายผ้าก๊อลื้อ 600-​700 บาท/ผืน

ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   98 ม.3 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
ติดต่อ  :   082-8910324