odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดยะลา

ชื่อ-สกุล  :   นางแหวด จิตต์บุรุษ
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ไม้กวาดดอกหญ้า
รายละเอียดการขาย  :   วัสดุที่นำมาใช้ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ
ราคา  :   50 บาท/ด้าม
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   147 หมู่ที่6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
ติดต่อ  :   080-9942003