odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดสกลนคร

ชื่อ-สกุล  :   นางคำบาน เถื่อนแก้ว
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   เค้กกล้วยหอม แยมโรล และขนมโมจิ
รายละเอียดการขาย  :   ทำตามออเดอร์ลูกค้า ส่งไปขายในร้านค้าในชุมชน และหน่วยงาน/องค์กร
ราคา  :   5-10 บาท/อัน
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   1851/3 ซ.สุขสวัสดิ์3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ติดต่อ  :   081-0598462