odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อ-สกุล  :   นางสำราญ มาหนองจอก
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ผ้าขิดยกดอก
รายละเอียดการขาย  :  
ราคา  :   600 – 1000 บาท/ผืน
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   จ.หนองบัวลำภู
ติดต่อ  :   085-2401021