odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดขอนแก่น

ชื่อ-สกุล  :   นางละมุล ชะแว็งเงอ
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ดอกไม้จันทน์
รายละเอียดการขาย  :  
ราคา  :   300-500 บาท/ชุด
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   114/10 ม.14 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ติดต่อ  :   095-6648556