odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดขอนแก่น

ชื่อ-สกุล  :   นางสมาน มุลลุน
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   แจวบองย่าหมาน
รายละเอียดการขาย  :   แจวบองสมุนไพร
ราคา  :   50-100 บาท/ถุง
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   405 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ติดต่อ  :   089-4214494