odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อ-สกุล  :   นางจวน ศิสี
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ไม้กวาดดอกหญ้า
รายละเอียดการขาย  :   ขายที่ตลาดนัดชุมชน
ราคา  :   ขายส่ง 450 บาท/มัด (1มัด มีไม้กวาด 10 ด้าม) ขายปลีก ราคา 50 บาท/ด้าม
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   35/1 ม.9 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ติดต่อ  :   065-8199837