odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดชุมพร

ชื่อ-สกุล  :   นางณัฐทมนต์ เสือน้อย
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   แม่สำรวย ไตปลาแห้งปรุงรส
รายละเอียดการขาย  :   สูตรโบราณพริกแกงตำเอง ไม่สารกันบูด เลือกได้ตามความต้องการของลูกค้า
ราคา  :   100 กรัม ราคา 40 บาท/ถุง 1,000 กรัม ราคา 450 บาท /ถุง
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   178/21 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
ติดต่อ  :   081-5518249