odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดตราด

ชื่อ-สกุล  :   นางเฉลิม คำเพ็ญ
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   แตงกวาและพืชไร่ตามฤดูกาล
รายละเอียดการขาย  :   ขายส่งในตลาด ราคาขึ้นอยู่กับช่วงและฤดูกาล
ราคา  :   ราคาขึ้นอยู่กับช่วงและฤดูกาล
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   208/1 ม.9 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
ติดต่อ  :   085-4345495