odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดนครนายก

ชื่อ-สกุล  :   นายกิติวงษ์ วันดี
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   กระเป๋าจากซองกาแฟ (รีไซเคิล)
รายละเอียดการขาย  :   งานแฮนด์เมด
ราคา  :   400-600 บาท/ใบ
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ติดต่อ  :   081-1780611