odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดนครนายก

ชื่อ-สกุล  :   นายกิติวงษ์ วันดี
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   น้ำพริกสะดิ้ง
รายละเอียดการขาย  :   ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสะดิ้ง (จิ้งหรีด) และเป็นศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ราคา  :   จิ้งหรีด ราคา 100 บาท/แพค กระปุกแปรรูปน้ำพริก ราคา 60-100 บาท/กระปุก
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ติดต่อ  :   081-1780611