odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดน่าน

ชื่อ-สกุล  :   นางบุญแต้ม ปันวงค์
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ผ้าฝ้ายทอมือ
รายละเอียดการขาย  :  
ราคา  :   ราคา 900-1,000 บาท/ผืน
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   198 ม.10 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
ติดต่อ  :   090-0518180