odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อ-สกุล  :   นางปราณี ไกรสิงห์
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ไม้กวาดดอกหญ้า
รายละเอียดการขาย  :   ขายส่ง-ปลีก
ราคา  :   ขายส่ง ราคา 35 บาท/ด้าม
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   116 ม.3 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
ติดต่อ  :   089-2655860