odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อ-สกุล  :   นางทองห่อ พื้นบาตร
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ปลาร้าสับ
รายละเอียดการขาย  :  
ราคา  :   180 บาท/กิโลกรัม
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   224/1 ม.2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
ติดต่อ  :   092-7255785