odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดพัทลุง

ชื่อ-สกุล  :   นายทนงศักดิ์ วงศ์วรัณกุล
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า
รายละเอียดการขาย  :   ทำก้อนเชื้อเห็ดเองและเพาะเห็ดนางฟ้าขาย (ขายที่ตลาดสดพัทลุงทุกวัน)
ราคา  :   ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ราคา 10 บาท/ก้อน (ก้อนเชื้อเห็ดจะเก็บได้อยู่ประมาณ 4 เดือน) เห็ดนางฟ้า ราคา 60 บาท/กิโลกรัม
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   53 ถ.บ้านพี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
ติดต่อ  :   084-9647465