odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล  :   นางคำแพร สมบัติหนัก
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   เห็ดนางฟ้าภูฏานและเห็ดขอนขาว
รายละเอียดการขาย  :   ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏานและเห็ดขอนขาว
ราคา  :   ไปรับเอง ราคา 5 บาท/ก้อน ให้ไปส่งที่บ้าน (ภายในจังหวัดเชียงราย) ราคา 7 บาท/ก้อน
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   189 ม.1 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
ติดต่อ  :   089-6332644