odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อ-สกุล  :   นางสาลี่ แดงระดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ทำพวงกุญแจ ของชำร่วย ของฝากจากไม้ตาล
รายละเอียดการขาย  :  
ราคา  :   6 บาท/ชิ้น
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   80 ม.1 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ติดต่อ  :   089-7431200