odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดภูเก็ต

ชื่อ-สกุล  :   นางวัลภา แซ่โล่
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   หมูฮ้องอาอี๋
รายละเอียดการขาย  :   แกงพริกหมู แกงมัสมั่น ผัดเผ็ดหมูป่า และแกงพริกไก่บ้าน ขายที่ตลาดจี (ห้าง ภูเก็ต โกรเซอรี่) ทุกวันอาทิตย์ ถึง วันพุธ
ราคา  :   หมูฮ้องภูเก็ต ราคา 80 บาท/ถุง

แกงพริกหมู ราคา 50 บาท/ถุง

แกงมัสมั่น ราคา 30 บาท/ถุง

ผัดเผ็ดหมูป่า ราคา 60 บาท/ถุง

แกงพริกไก่บ้าน ราคา 60 บาท/ถุง

ข้าวเปล่า ราคา 10 บาท/ถุง

ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   98/177 ม.4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ติดต่อ  :   085-8867462