odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อ-สกุล  :   นางมณี พระริต
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาติ
รายละเอียดการขาย  :  
ราคา  :   ผ้าไหมมัดหมี่ 2,000 บาท/ผืน ผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาติ 300 บาท/ผืน
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   21 ม.13 ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190
ติดต่อ  :   093-2821403