odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดมุกดาหาร

ชื่อ-สกุล  :   นางยุพาวรรณ์ จูมแพง
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ผ้าฝ้ายย้อมครามมัดหมี่
รายละเอียดการขาย  :  
ราคา  :   ผ้าฝ้ายย้อมคราม ราคา 600 บาท/เมตร ผ้าถุงมัดหมี่ย้อมคราม ราคา 1,000 บาท/ผืน(ตามขนาด)
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   44/1 ม.5 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
ติดต่อ  :   087-1001450