odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดมุกดาหาร

ชื่อ-สกุล  :   นางร่วม สลางสิงห์
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ตะกร้าพลาสติก
รายละเอียดการขาย  :  
ราคา  :   50-250 บาท/ใบ (ตามขนาด)
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   58 ม.2 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
ติดต่อ  :   080-1842937