odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดยโสธร

ชื่อ-สกุล  :   นางยุพา ศรียุทธ
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   มวยนึ่งข้าวว
รายละเอียดการขาย  :   ทำจากไม้ไผ่
ราคา  :   มวยขนาดเล็ก(จิ๋ว) ราคา 50 บาท/ใบ

มวยขนาดกลาง ราคา 60 บาท/ใบ

มวยขนาดใหญ่ 70 บาท/ใบ

ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   5 ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
ติดต่อ  :   088-3485414