odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดลพบุรี

ชื่อ-สกุล  :   นางมณี ดิษฐโชติ
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   พวงมาลัยลิบบิ้น
รายละเอียดการขาย  :   จะนำไปส่งตลาดต่างๆ ทั้งในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
ราคา  :   ขายส่งในราคา 35-45 บาท/พวง
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   29 ม.7 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
ติดต่อ  :   089-0833526