odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดลำปาง

ชื่อ-สกุล  :   นายอุกกฤษณ์ คงธนมณีเพ็ญ
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   เทียน
รายละเอียดการขาย  :  
ราคา  :   เทียนสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา รับโชค ราคา 7 บาท/แท่ง

เทียนเศรษฐี 5 อย่าง ราคา 22 บาท/แท่ง

เทียนคุ้ม 9 ครอบครัว ราคา 20 บาท/แท่ง

ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   13 ม.1 บ้านถ้ำ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
ติดต่อ  :   089-8551211