odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดลำพูน

ชื่อ-สกุล  :   นางจันทพร พยัตฆันตร
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ผ้าขาวม้า
รายละเอียดการขาย  :  
ราคา  :   129 บาท/ผืน
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   62/3 ม.1 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
ติดต่อ  :   084-1512608