odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อ-สกุล  :   นายสมพงษ์ ธรรมวัตร
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   จักสานที่ดักกุ้ง (ภาษาอีสานเรียกว่า ตุ้มดักกุ้ง)
รายละเอียดการขาย  :  
ราคา  :   พ่อค้าคนกลางมารับซื้อในราคา 25 บาท/ชิ้น
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   14 ม.19 บ้านดู่น้อย ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160
ติดต่อ  :   063-6056850 / 082-1278320