odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อ-สกุล  :   นางสุจิตรา พินิจประชารมย์
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   หัตถกรรมพื้นบ้าน ป่าปุ๊
รายละเอียดการขาย  :   หัตถกรรมพื้นบ้าน (ตุ๊กตาพวงกุญแจ พวงกุญแจผ้า และดินสอตุ๊กตา)
ราคา  :   ตุ๊กตาพวงกุญแจชาวเขา ราคา 12-20 บาท/พวง

ตุ๊กตาพวงกุญแจผ้าชาวเขา ราคา 50 บาท/พวง

ตุ๊กตาชาวเขาสปริง ราคา 15 บาท/ตัว

ตุ๊กตานั่งชาวเขา ราคา 60 บาท/ตัว

ตุ๊กตาดินสอ ราคา 50 บาท/แพค (1แพคมี5แท่ง)

ปากกาชาวเขา ราคา 60 บาท/แพค (1แพคมี5ด้าม)

ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   67 บ้านป่าปุ๊​2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
ติดต่อ  :   088-1375209