odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อ-สกุล  :   นายบุญส่ง น้อยผล
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   จักรสานตะกร้า
รายละเอียดการขาย  :   ราคาแตกต่างกันตามรูปแบบและขนาด
ราคา  :   ราคา ตั้งแต่ 40 – 150 บาท/ใบ (ราคาแตกต่างกันตามรูปแบบและขนาด)
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   33 ม.3 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
ติดต่อ  :   084-7769500