odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดสุรินทร์

ชื่อ-สกุล  :   นางการุณ งามพร้อม
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   น้ำพริกแม่การุณ
รายละเอียดการขาย  :   น้ำพริกปลาย่าง และข้าวคลุกน้ำพริก
ราคา  :   ข้าวคลุกน้ำพริก ราคา 35 บาท/กล่อง

น้ำพริกแม่การุณ ราคา 35 บาท/กระปุก หรือ 3 กระปุก 100 บาท

น้ำพริกแม่การุณ ขนาด 100 กรัม ราคา 59 บาท

น้ำพริกแม่การุณ ขนาด 200 กรัม ราคา 150 บาท

น้ำพริกแม่การุณ ขนาด ครึ่งกิโลกรัม ราคา 250 บาท

น้ำพริกแม่การุณ ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 500 บาท

ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   บ้านแสรออ ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ติดต่อ  :   082-9799898