odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อ-สกุล  :   นางสุภัค จันทา
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ร้านวิเชียรผ้าไทย
รายละเอียดการขาย  :   ผ้าซิ่นทอมือ กลุ่มแม่บ้านกกต้อง อ.ฟากท่า จ. อุตรดิตถ์
ราคา  :   2,500-30,000 บาท/ผืน ขึ้นอยู่กับชนิดและลายผ้า
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   65 หมู่ 3 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
ติดต่อ  :   081-5875443