odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ-สกุล  :   นายประสิทธิ์ ม่วงคู
ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ของเล่นจากไม้ระกำ/ไม้นุ่น
รายละเอียดการขาย  :   ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ของเล่นโบราณ ที่เป็นมากกว่าของเล่น มีทั้งจระเข้ งู ตุ๊กแก กบ แมงมุม ตะขาบ หรือ ต้องการรูปทรงเป็นสัตว์ชนิดใด ก็สามารถประดิษฐ์ได้
ราคา  :   100-3,000 บาท/อัน
ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน  :   259/7 ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ติดต่อ  :   091-8733244