เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นายสมหมาย สมปรุง อายุ 72 ปี ค้าขายกะปิเคยตาดำคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ออกอากาศสด วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นายสมหมาย สมปรุง อายุ 72 ปี ค้าขายกะปิเคยตาดำคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ออกอากาศสด วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

 • เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ
  นายสมหมาย สมปรุง อายุ 72 ปี
  ค้าขายกะปิเคยตาดำคลองโคน
  จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ออกอากาศสด วันที่ 1 กันยายน 2564
 • เวลา 17.00 - 17.05 น.
 • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2
 • ออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID​