เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นางสุวรรณ จุ้ยเนียม อายุ 87 ปี ปลูกเห็ดนางฟ้า จังหวัดเพชรบุรี ออกอากาศสด วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นางสุวรรณ จุ้ยเนียม อายุ 87 ปี ปลูกเห็ดนางฟ้า จังหวัดเพชรบุรี ออกอากาศสด วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

 • เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ
  นางสุวรรณ จุ้ยเนียม
  อายุ 87 ปี
  ปลูกเห็ดนางฟ้า
  จังหวัดเพชรบุรี
 • ออกอากาศสด วันที่ 1 กันยายน 2564
 • เวลา 17.00 - 17.05 น.
 • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2
 • ออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID​