odf_logo-1-2

กองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นายภาณุพงศ์ ภู่วนิช อายุ 63 ปี จำหน่ายเฟสชิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ออกอากาศสด วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

 • เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ
  นายภาณุพงษ์ ภู่วนิช
  อายุ 63 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ออกอากาศสด วันที่ 4 กันยายน 2564
 • เวลา 17.00 - 17.05 น.
 • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2
 • ออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID