เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นางสุรางค์ สมัยสุด อายุ 80 ปี ทำการบูรผลไม้ จังหวัดตราด ออกอากาศสด วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นางสุรางค์ สมัยสุด อายุ 80 ปี ทำการบูรผลไม้ จังหวัดตราด ออกอากาศสด วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

 • เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ
  นางสุรางค์ สมัยสุด อายุ 80 ปี
  อาชีพทำการบูรผลไม้
  จังหวัดตราด
 • ออกอากาศสด วันที่ 8 กันยายน 2564
 • เวลา 17.00 - 17.05 น.
 • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2
 • ออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID​