เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นางสุภาภร์ เนตรประจักษ์ อายุ 63 ปี ทำสวน เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ออกอากาศสด วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นางสุภาภร์ เนตรประจักษ์ อายุ 63 ปี ทำสวน เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ออกอากาศสด วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

  • เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ
    นางสุภาภรณ์ เนตรประจักษ์ อายุ 63 ปี
    อาชีพทำสวน เลี้ยงกุ้ง จังหวัดกรุงเทพ
  • ออกอากาศสด วันที่ 9 กันยายน 2564
  • เวลา 17.00 - 17.05 น.
  • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2
  • ออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID