เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นายอินปั๋น ณ อุทัยแกะสลักไม้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ออกอากาศสด วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ นายอินปั๋น ณ อุทัยแกะสลักไม้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ออกอากาศสด วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 17.05 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2 พร้อมออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID

 • เชิญชวนรับชมรายการกองทุนผู้สูงอายุ
  นายอินปั๋น ณ อุทัย อายุ 69 ปี
  อาชีพแกะสลักไม้
  จังหวัดเชียงราย
 • ออกอากาศสด วันที่ 10 กันยายน 2564
 • เวลา 17.00 - 17.05 น.
 • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN2
 • ออกอากาศช่องทางคู่ขนาดผ่าน Application TRUE ID