ปฏิทินกิจกรรม

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวางแผนการดำเน

ประเภท: ประชุม เริ่ม 13 พ.ย. 2563 ถึง 13 พ.ย. 2563