ติดต่อเรา

                                Downland แผนที่

เลขที่ 255 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-6100 
เบอร์โทรสาร : 02-354-6107

 

รถประจำทางสาย  12,14,18,28,67,108,515,536,539  

*ถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS. ลงสถานีอนุเสาวรีย์ฯ
  แล้วต่อรถมาบ้านราชวิถี จะสะดวกมาก  

e-mail : olderfund@dop.mail.go.th