ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 
ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน 2561 ในวัน เวลา ราชการ