กดตรวจสอบสิทธิผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา >> http://covid.m-society.go.th/